Espacio Personal

Autor: Sara Santos Moreno

Pràctica 1: Procés, mètodes i espai personal

Com ja vaig introduir en la entrada anterior de Folio l’espai que vaig triar va ser una habitació de la meva casa, i ara per aquesta pràctica he triat l’activitat que més faig en l’habitació, que és estudiar i preparar els treballs per la carrera. És un espai bastant ample amb una taula de vidre que és on es troba el portàtil, les llibretes i els bolígrafs, retoladors que utilitzo per fer els apunts per estudiar i preparar les activitats, al costat de la taula hi ha uns petits calaixos amb rodes on es troba la impressora, i per descomptat es troba la cadira on estic asseguda mentre estic treballant.

El plànol a mà alçada que presento és a escala 5/100 ja que crec que era l’escala més adient en aquest cas, ja que són mesures més petites que no pas si fos en un espai obert., aquí seguit adjunto el plànol amb l’esbós de l’espai que ocupa la meva activitat, dins del plànol es troben les mesures proporcionals amb l’escala emprada

.

 

PAC 1: Disseny universal

Hola a tothom!!

Em dic Sara i per aquesta primera activitat el lloc de treball escollit ha sigut una habitació de casa, ha sigut escollida per diferents raons, una de les quals es degut que a causa del treball passo gairebé tot el dia fora de casa, per tant, m’agrada arribar i poder desconnectar del món a vegades per poder centrar-me en els meus estudis. Encara que l’habitació triada és una compartida amb la resta de la família, ja que és el despatx de la meva mare, el lloc on el meu pare realitza els seus hobbies, on tenim un petit gimnàs improvisat, i encara més important és on treballo i estudio per realitzar les activitats de la carrera. És un espai privat on puc passar una estona també amb la meva família, la qual no puc veure massa degut al treball, per això l’he triat també. En aquest espai també comparteixo espai amb les meves mascotes que em fan companyia i m’ajuden a relaxar-me quan em trobo estressada.